Christmas Quiz

julkort friluftsfabriken alla

Hur mycket kan ni om julen och dess traditioner? Testa era kunskaper i vårt Christmas Quiz! En varierad frågetävling där alla frågor har en gemensam nämnare, Julen.

I samarbete med Aventi