KRAVMÄRKT FRUKOST

kravmarkt-frukost

Nu är vår frukost certifierad enligt KRAVs regler. Det betyder att Hooks Herrgård är på första nivån av certifieringen.
Vi kommer arbeta för att en större del av köket blir KRAVmärkt, detta är bara ett steg i rätt riktning.