UNDERHÅLL VÄG 30

2019-08-13

Trafikverket kommer med start måndag den 26 augusti att utföra ett utbyte av bro 6-1049-1 på väg 30 norr om Hok. Vilket påverkar dig som kommer från Jönköping.

Vägen kommer under byggtiden att vara totalavstängd för all fordonstrafik. Fordonstrafik kommer under arbetenas gång att hänvisas via vägarna E4 och 27. Kortare lokala alternativ finns att använda via Ödestugu eller Vaggeryd men dessa använder vi inte trafikverket som skyltad omledning då de är för smala för tung trafik.

Arbetet beräknas pågå i max 12 kalenderdagar.

Orangea informationstavlor med exakta datum för avstängningen kommer sättas upp i god tid före arbetenas start. Information om detta och övriga brounderhållsåtgärder i länet finns alltid att läsa på www.trafikverket.se/brojonkoping