COBRA TOUR

2013-04-17

cobra demo tour

Custom Fit blir en allt viktigare del av klubbförsäljning. Trenden de senaste åren har visat tydligt att custom fit står för en allt större del varje år. Därför satsar Cobra PUMA Golf stort på detta under 2013.

Cobra Custom Fitting Truck Tour lanseras som ett komplement till deras viktiga lokala demodagar. Hooks GK är en utav 16 utvalda samarbetspartners på satsningen. Den 27 april kl. 10-17.00 finns Cobra Custom Fitting Trck på plats på Hooks Herrgård.

Cobra Custom Fitting Truck Tour kommer helt enkelt att bygga alla Cobra klubbor på plats för att sedan ett par timmar senare sätta dessa i konsumentens hand!