Magnusforelasning

Utbildning - profil & kommunikation

Magnus Carlson, Carlson Communication har under många års tid jobbat med teamutveckling och erbjuder nu tillsammans med Hooks Herrgård en öppen utbildning i kommunikation. Den här uppskattade utbildningen hjälper dig att förstå hur du på ett enkelt sätt kan utveckla ditt dagliga samarbete med andra människor med det digitala verktyget IDI.

IDI är ett digitalt verktyg som bygger på information om hur du upplevs i din roll som:

  • Hjälper dig förstå hur andra ser dig i din roll och ökar din förståelse för andras beteende
  • Lär dig mer om egna och andras behov som styr beteendet
  • Förbättrar din förmåga att samspela med och påverka andra
  • Instrumentet mäter en persons beteende och anpassningsförmåga till andra
  • Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan och därmed samspelseffektiviteten
  • Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är tydlig och lätt förstå. Sättet som den presenteras på, tillsammans med tipsen ger dig bra verktyg för fortsättningen och att utveckla förmågan att samarbeta och samspela med andra.


Utbildningen passar dig som är VD, chef, ledare, team/skiftledare, HR eller medarbetare, den passar alla som samspelar med andra människor i vardagen. Den passar även dig som är ny ledare som skall leda dina tidigare arbetskamrater och eller den som behöver ny motivation och få fram sitt ledarskap. 

 

PROFIL & KOMMUNIKATION

När: 22-23 november samt 6 december

Tid: Heldagar

Var: Hooks Herrgård, konferenshuset

Investering: 18 000 kr exkl moms/deltagare

I priset ingår:
Tre dagars utbildning med Magnus Carlson, Carlson Communication, IDI mätverktyg med tio personers bedömning, fika vid sex tillfällen och lunch tre dagar, en övernattning i enkelrum samt frukost, en trerätters middag inkl dryckespaket samt tillgång till spa & gym. Kvällen använder vi för gemenskap och utbyte av erfarenheter. 

Information

Anmälan senast den 11 november

Läs vår policy under pandemin

 

För information & bokning

E-mail: magnus@carlsoncommunication.se