Teambuilding – Grupputveckling

teambuilding

Genom problemlösningsövningar skräddarsys er dag utifrån era behov och förutsättningar. Gruppen får utmaningar av olika svårighetsgrad för att lära känna varandra och utveckla sitt samarbete.

Vill ni mer med gruppen lägger vi till erfarenhetsbaserat lärande där gruppen processas mellan varje övning. Detta sker genom spegling och samtal kring de erfarenheter som gjorts och reflektion kring hur detta kan användas i arbete och vardag.
Tidsåtgång 1 timma – 3 dagar

Tips
Börja er personaldag/dagar med ett 2-3 timmars pass för att få en kreativ grupp in i det kommande arbetet under dagen.