Escape Game

Escape Game är ett interaktivt och intuitivt verklighetsbaserat spel. Lagen har 60 minuter på sig att lösa kluriga utmaningar, pussel och frågor för att lyckas lösa koden innan tiden rinner ut…

Spelas i grupper om 4-6 deltagare där varje lag får en surfplatta och övrig rekvisita. Lagen får hela tiden nya uppdrag / utmaningar som alla varierar i svårighetsgrad. Spelarna behöver använda sin intelligens, sin fingerfärdighet, förmåga att analysera mönster och tänka logiskt. Utmaningarna kan lösas i följd eller parallellt. Ju längre gruppen kommer desto fler utmaningar får man att knäcka för att komma vidare.

Målet är att klara av utmaningarna, samla bokstäver för att slutligen knäcka koden. Escape Game kan spelas var som helst och kräver inte ett separat rum för varje lag. Spelet går även till viss del att skräddarsy för er och ert företag.

Tidsåtgång ca. 75 minuter

I samarbete med Action Event