Skogslabyrint

Vet du vad en labyrint är? I Wikipedia står det ” Labyrint är ett system av gångar som ofta förgrenar sig och korsar varandra, avsett att förvirra och att vilseleda den som färdas i den.” Vill du pröva på så har vi en labyrint i anslutning till Hooks Herrgård.

Vår labyrint påbörjades för drygt 10 år sedan under sommaren 2004 då vi på mark tillhörig Sveaskog fick röja och lägga ut promenadstigar för hotellets gäster. Men den 8 – 9 januari 2005 drog stormen Gudrun in över Sveriges västra landsdelar och denna drabbade skogarna i dessa trakter mycket hårt. Det tog flera år innan skogen åter var åtkomlig och det var då inte så svårt att tänka på en labyrint! Vi har sedan dess försökt att hålla stigar öppna och vår nuvarande labyrint har spår av stormen och andra förändringar som behövts till följd av löpande skogsvårdsåtgärder, senast en gallring.  Det finns mer än 3 kilometer stigar och just nu ingår ca 2 kilometer i dagens labyrint.

Stora grupper kan delta men ett lag om 4 – 5 personer bör gå tillsammans. Varje lag går iväg från en startpunkt och följer de orangemarkerade stigarna. När de kommer fram till en stigkorsning eller ett stigskäl finns en skylt med en fråga. Rätt svar på frågan leder vidare till nästa stigkorsning och så fortsätter man tills man är åter till utgångspunkten. För de som råkar välja fel stig kommer ganska snart en skylt som informerar om misstaget med uppmaningen, Vänd om! Det är 17 stigskäl/frågor och i samband med frågan finns även en bokstav. Denna ska gruppen notera och när promenaden är slut ska ett så långt ord som möjligt bildas av de sjutton bokstäverna.

Aktiviteten tar ca 2 ½ timme, och 8 – 10 personer startar samtidigt. Startmellanrummet bör var 5 – 6 minuter, så om 50 personer ska delta kan det ta något längre tid.

Stadiga skor rekommenderas och att deltagarna är beredda på att stötta varandra. Det är inte parkvägar, det finns diken och stockar som ska passeras så att hjälpa varandra är en del av uppgiften.  Aktiviteten kan bokas från april-september, med starter eller på egen hand.