Flexibla möten

Flexibla möten

Vissa möten blir bättre av att inte genomföras i den traditionella konferenslokalen. Ta vara på närheten till naturen och öka kreativiteten med ett grupparbete, eller förlägg hela konferensen utomhus. Koppla av i relaxavdelningen och ta de viktiga besluten i bastun, bubbelpoolen eller på gymmet.

Kreativa möten 

Våra möteslokaler är flexibla och går att omvandla för kreativa möten. Kanske en del av ert möte kräver en annan möblering för att inspirationen ska vara på topp, känn friheten att möblera om i pausen. Ta vara på ljud och ljus och byt ljusscener för olika faser i mötet. Använd våra färgglada kuddar och puffar för ett inspirerande och avslappnat möte.

Möjligheterna är näst intill obegränsade. Ta hjälp av vår erfarenhet om du funderar på att anordna ett annorlunda möte.

Svenska Mötens mötesmodeller

Visste du att 25 procent av ett företags resurser går åt till möten? Ändå sker inte kontroll och uppföljning av dessa mötens kvalitet i samma utsträckning. Detsamma gäller engagemang och delaktighet från mötesdeltagarna. Svenska Möten är som ledande aktör i mötesbranschen mån om att dina möten är effektiva och leder fram till det resultat du söker.

Digital debatt

• Lämpar sig för grupper från 15 personer
• Enkelt att förbereda
• Skapar engagemang
• Dokumentation i realtid
• Tydligt avslut
• Sparar tid
• Möjlighet att delta på distans

 

Navigator

• Skapa närvaro hos deltagarna
• Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
• Skapa struktur och kvalité för mötet
• Avsikt med mötet
• Agenda till mötet
• Arbetsform under mötet
• Sammanfatta
• Slutsats

Walk and talk

• Lämpar sig för upp till 30 personer
• Promenera och tänka kreativt
• Beslutsfattande och säkerställning av beslut
• Arbeta parvis
• Bestämt ämne
• 2,5 – 3 timmars promenad
• Rapportering
• Sammanfatta och ta beslut
• Delegera beslut
• Dokumentation och uppföljning

 

Idéverkstad

• Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
• Utveckla relationer och gruppdynamik
• Skapa engagemang
• Bolla frågor
• Innan mötet formulera huvudfrågor (max 3 frågor)
• Dela in deltagarna per huvudfråga
• Be deltagarna skriva ner sina tankar kring respektive huvudfråga
• Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
• Rösta på de bästa förslagen
• Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
• Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats

Uppkopplade

• Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
• Ifrågasätter närvaromyten
• Värdefullt vid både stora och små möten
• Många möjligheter
• Förbered infrastrukturen
• Förbered dig på kulturellt motstånd
• Öva upp simultanförmågan
• Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
• Analysera erfarenheterna före, under och efter

Strategi

• Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
• En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
• Nulägesbeskrivning
• Mötesstrategi
• Handlingsplan
• Ekonomisk kalkyl
• Utvärdering