Codeq AB

codeq

”Människor och organisationer som hittar uppåtvindarna utför de bästa prestationerna och når de bästa resultaten”. Codeq är specialister på att hitta uppåtvindarna och förbättrar prestationer genom att utveckla och lyfta medarbetare, ledare och team.

 

”Bäst medarbetare vinner!”

En workshop som på ett konkret och visuellt sätt visar hur ett offensivt fokus på företagets kompetens förbättrar resultatet.
Deltagarna ges konkreta tips och verktyg för hur ett professionell kompetensarbeteleder till bäst medarbetare idag och imorgon.

Lämplig målgrupp:

Ledare och ledningsgrupper, Omfattning: 1-4 tim

Föreläsare:

Christer Johansson, Codeq AB

 

”Högpresterande team”

Missljud i bilen åtgärdar alla, men vad gör vi med missljud hos personalen och i våra arbetslag?
Under workshopen tittar vi på vilka framgångsfaktorer som utmärker högpresterande team och hur man konkret kan utveckla grupper för att undvika ”missljud” och att höja effektiviteten i våra arbetslag. Vi utgårfrån av Susan Whelans teorier för grupputveckling.

Lämplig målgrupp:

Ledare, medarbetare, Omfattning: 1-4 tim

Föreläsare:

Christer Johansson, Codeq AB.

 

”Ledarskapets sanningar”

Trots att det blir allt mer komplext att vara ledare visar det sig att framgångsfaktorerna för professionellt ledarskap är oförändrade.
Under en aktiv workshop går vi igenom ”Ledarskapets sanningar” och gör spännande aktiviteter som stärker deltagarna.
Föreläsningen bygger på den 30-åriga internationella forskning som genomförts av Posner och Kouzes.

Lämplig målgrupp:

Ledare ledningsgrupper, Omfattning: 1-2,5 tim

Föreläsare:

Christer Johansson, Codeq AB.

 

”Coachande ledarskap”

Coachande ledarskap tar fram det bästa hos medarbetarna och är en av framgångsfaktorerna för engagemang och ansvarstagnade.
Under föreläsningen och workshopen tittar vi på och gör praktiska övningar i vad coachande ledarskap innebär och vad det kan resultera i.

Lämplig målgrupp:

Ledare och ledningsgrupper, Omfattning: 1-4 tim

Föreläsare:

Christer Johansson, Codeq AB

 

”Hur funkar jag och mina arbetskamrater?” – Olika personlighetstyper

Hög självkännedom och självkänsla har stor positiv påverkan på arbetsprestation och samarbete.
Under workshopen ökar vi kunskaperna om olika personlighetstyper, egen personlighet, värderingar och drivkrafter, samt hur dessa hur dessa påverkar till kommunikation, konflikter, stress, samarbete etc. Föreläsningen kan med fördel kompletteras med genomförande av personlighetsanalys; DiSC, alt MBTI.

Lämplig målgrupp:

Ledare, säljare, medarbetare, ledningsgrupper/team, Omfattning: 2-8 tim

Föreläsare:

Christer Johansson, Codeq AB.

 

”Feed-back”

Högt i tak och rikligt med feed-back är framgångsfaktorer för fungerande organisationer och relationer.
Under workshopen går vi igenom tekniker för och tränar på att ta emot och ge feed-back.

Lämplig målgrupp:

Alla, Omfattning: 1 – 2 tim

Föreläsare:

Daniel Segerfeldt, alt.Christer Johansson, Codeq AB.

 

”Öka engagemang och ansvarstagande”

En spännande workshop kring vad som avgör engagemang och ansvarstagande hos medarbetarna och hur man kan utveckla detta.

Lämplig målgrupp:

Ledare, ledningsgrupper, Omfattning: 1-2 tim

Föreläsare:

Christer Johansson, Codeq AB

 

”Effektiva samtal och möten”

Har ni många, långa och ostrukturerade möten???
En bra samtalsmetodik höjer kvalitet och effektivitet i alla typer av möten. Under workshopen tränar vi på att genomföra effektiva samtal enligt GROW-modellen (Mål – nuläge – önskat läge – handlingsplan) som är användbar i gruppmöten, affärsmöten, personalmöten m.m.

Lämplig målgrupp:
Ledare, säljare, Omfattning: 2-4 tim

Föreläsare:
Daniel Segerfeldt, alt.Christer Johansson, Codeq AB.

 

”Vad sitter i väggarna?” – Vår företagskultur

Forskning visar att företag med företagskultur som främjar goda prestationer är mer lönsamma. Forskning visar också att kulturen alltid är viktigare än strukturen.
Under workshopen diskuterar vi vad som sitter i ”väggarna” och gör en upptäcktsresa i företagets attityder och värderingar och hur dessa påverkar medarbetarnas och ledarnas beteende externt och internt.

Lämplig målgrupp:
Ledare, säljare, medarbetare, ledningsgrupper/team, Omfattning: 1-2 tim

Föreläsare:
Christer Johansson, Codeq AB.

 

”Effektivitet – Lean”

Under en aktiv workshop jobbar vi med hur vi kan effektivisera och förbättra vår verksamhet. Workshopen bedrivs i spelform (Lean-spel) där deltagarna genom aktiva val driver företag som ger dem kunskaper och förståelse för processer och förbättringsmöjligheter.

Lämplig målgrupp:
Ledare, ledningsgrupper, medarbetare, Omfattning: 3-4 tim

Föreläsare:
Sören Holmlind, Codeq AB.

 

”The right man or the bright man”

Vad är det som gör att vissa personer presterar bättre än andra? En spännande workshop kring kopplingen mellan begåvning och arbetsprestation.

Lämplig målgrupp:
Ledare, ledningsgrupper, Omfattning: 1-2 tim

Föreläsare:
Christer Johansson, Codeq AB