Emanuel Nilsson

emanuelnilsson

Emanuel Nilsson föreläser om sina insikter och lärdomar från sin utbrändhet som ung entreprenör för att han vill hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra. Idag jobbar han professionellt som föreläsare och driver ett investmentbolag i Tanzania.

Vem är föreläsningen för?

Föreläsningen riktar sig till människor inom arbete, skola och privatliv. I dagens samhälle är vi alla utsatta för press och krav från olika håll, både från oss själva och omgivningen. Stora och snabba förändringar skapar både möjligheter och utmaningar.

Vad får man ut av den?

Kombinationen av Emanuels personliga berättelse och erfarenheter ger ökad motivation att göra de justeringar som krävs för att fortsätta prestera och samtidigt må bra. Mycket handlar om vårt förhållningssätt till prioriteringar, sund egoism, låtsasstress och återhämtning. Emanuel vill både beröra och inspirera sina lyssnare. Hans slutsatser och fokus är konstruktivt och positivt.

Idag har Emanuel växlat upp sina prestationer och samtidigt ökat sin hälsa på samma gång på ett hållbart sätt.

Mer info, referenser mm www.emanuelnilsson.se

Trailer