Framgångsrikt bemötande

mats_danielsson850

”Framgångsrikt bemötande eller vett och etikett på jobbet. Små knep kan göra underverk på arbetsplatsen och i affärslivet”, Mats Danielsson, Etikettdoktorn

Föreläsning om framgångsrikt bemötande, internt och externt

Vett och etikett på jobbet. Ett bra bemötande kan tyckas vara självklart. Men det är skillnad på att känna till, acceptera och begripa värdegrunder och att kunna och att kunna använda dem. Detta är en inspirerade och ofta bokad föreläsning med Mats Danielsson som visar er små detaljer som förändrar. Detta med både allvar, glada skratt och aha-upplevelser. Föreläsningen anpassas för företag som för stat, landsting och kommun.

Nyckeln till framgång är etik och etikett. Använd ett bra bemötande för att utveckla verksamheten, förbättra arbetsmiljön och lyckas bättre i affärer.

En framgångsfaktor

Bemötandet har fått en allt större betydelse, både genom kunder väljer leverantör utifrån bemötande och kundservice. Bemötande, etik, etikett och service är framgångsfaktorer som adderar mervärde till verksamheten. Det utvecklar personalen och bygger stolthet och framgång för organisationen oavsett om det heter kund, medborgare, resenär, patient eller vad helst ni har för benämning.

Exempel på innehåll i föreläsningen

 • Framgångsrikt och personligt bemötande
 • Externt och internt bemötande
 • Våga bekräfta varandra och skapa en arbetsplatsanda
 • Arbetsglädje – medarbetaren är en spegel av sin arbetsplats
 • Se kunden för bättre affärer
 • Klagomålshantering, bemötande av ifrågasättande
 • Förtroende – en ekvation
 • Kroppsspråk och signaler
 • Bemötande i telefon, e-post, hembesök, sociala medier
 • Konsten att påverka andras beteenden
 • Relationer och etik
 • Kollegialt och artigt agerande – medkänsla, fantasi och inlevelseförmåga
 • Workshops för insikter och tolka konsekvenser

Intern/externt bemötande hänger ihop

Utan tvekan hänger det interna bemötandet och bemötandet gentemot de som verksamheten är till för. Chefers bemötande av medarbetare och hur arbetskamrater agerar mot varandra påverkar i sin tur de personer organisationen ska skapa ett värde för.
Inte särskilt överraskande för någon, men det tydligör värdet att eftersträva en god anda på arbetsplatsen. Ett bra bemötande kan ge önskade effekter men ett dåligt kan också ge oönskade sådana.

Personligt eller ointresserad. Ställ gärna frågan till dig själv om du vill agera personligt med kunderna. Valet är ganska enkelt:
Vill du ha opersonliga kundkontakter – mer mekanisk opersonlig bearbetning eller vill du att det ska var personligt med mer mänskligt bemötande och genuint intresse? Detsamma gäller förhållningssättet till kollegor/medarbetare. Ditt svar avgör vad du
vill göra. Tänk hur du själv vill bli bemött av en kollega när du är kund. I den här föreläsningen får du tips råd och verktyg för framgångsrikt bemötande – små detaljer förändrar.

Även med workshop

Föreläsningen kan kombineras med en workshop där deltagarna ges möjlighet att reflektera över hur de idag agerar, skapa erfarenhetsutbyte och nå insikt om konsekvenser av bemötandet. Vi samarbetar i denna del med Ylva Wall Effekt

Om Mats Danielsson

Missa inte att möta Mats Danielsson, författare, föreläsare och en av Sveriges mest anlitade experter på bemötande, etik & etikett. Hans föreläsningar är uppskattade och har bokats av hundratals kunder genom åren. Mats med lång erfarenhet av arbete både inom näringsliv och offentlig verksamhet, är författare till boken Till

Vardags och Fest och anlitas även som expert av både TV bl.a. Förkväll, Nyhetsmorgon, SVT, Kanal 5 och radio samt en rad större dagstidningar.Forskningen garanterar att du alltid har nytta av vett och etikett i privat- och arbetslivet för du har bara en chans att göra ett första intryck!

Tid
Från 1 timme och uppåt, behovsanpassas

Pris
Kontakta oss för förslag

 

Läs mer på www.etikettdoktorn.se