Uppkopplad eller avkopplad?

micke darnell850

En organisation är summan av alla dess relationer, såväl på insidan som i kontakt med kunder, samarbetspartners och samhället i stort. Påverkas en relation, påverkas helheten, precis som i vilket ecosystem som helst. Verksamhetens relationskapital talar man om idag, kanske den viktigaste och mest värdefulla tillgång en verksamhet har. Den ständiga uppkopplingen gör det svårare att vara närvarande vilket också gör det svårare att verka i team. När vi träffas är många upptagna med sin mobil och är inte närvarande vilket gör att teameffekten uteblir.

I en värld där trycket på arbetsplatserna är större än någonsin, där tiden är den största bristvaran i privatlivet och när de flesta relationerna finns på nätet är det inte så lätt att vara närvarande. När arbetslivet allt mer smälter samman med privatlivet skapas paradoxer. När du är på jobbet kanske du tänker på barnen eller fritiden, när du är hemma skickar du mail och kanske tänker på jobbet.

Mickes tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att misslyckas om du inte kan vara närvarande.

Micke Darmell är en mycket inspirerande föreläsare, följ med på en resa som kommer väcka frågor som du kanske inte ställt tidigare. Ny kunskap och möjligheter till insikter och reflektion på det liv vi lever idag.

Micke Darmell tar i en annan föreläsning upp konsten att skapa en medveten & hållbar möteskultur.

Läs mer om föreläsningen: Möteskultur