Niclas föreläser

niclas föreläser

Tänk att nästan allt runt omkring dig har startat med en tanke. En tanke som sedan blev en idé, som blev ett förslag för att sedan kanske blev till en handling. Om våra idéer ska bli till handling är vi nästan alltid beroende av att någon annan. I så fall är vi beroende av att den personen lyssnar på vad vi säger, annars kommer vi att stå där ensamma med vår idé och inget kommer att hända. Därför är kommunikation så viktigt för oss alla.

”Lyssna” är en inspirationsföreläsning där du får en mängd enkla verktyg som gör dig starkare i att få andra att lyssna på dina tankar och idéer. Niclas har föreläst i ämnet i 5 år och jobbat som säljare och säljcoach i nästan 20 år. Föreläsningen bygger på erfarenheter från arbets- och privatlivet om hur du kan optimera din kommunikation för att få andra att lyssna.