Renata Chlumska

renata chlumska

Renata sysselsätter sig med extrema utmaningar och talar om äventyret och allt det ger, samt naturligtvis om de olika ingredienser som krävs i form av motivation, förändringsbenägenhet, målfokusering och riskvärdering. Eftersom moderna äventyr ofta är omfattande projekt med många människor involverade, talar hon även om projektledning, ledarskap och teambyggnad. Vare sig man klättrar i berg eller bedriver någon annan extrem sysselsättning så är verktygen man måste använda för att uppnå sina mål desamma som inom företagsvärlden, menar hon.

Som talare tar Renata på ett engagerande sätt oss med in i hennes värld samtidigt som hon skapar bryggor till den vanliga vardagen och arbetslivet här hemma och förmedlar att med rätt inställning och attityd kan vi alla nå toppen.

För Renata handlar det inte om att bli någon supermänniska – det handlar om att få perspektiv på livet, om att våga utmana sig själv och om att ha viljan att förverkliga sina drömmar. Att vilja tillräckligt mycket för att nå sina mål. Det finns inga genvägar i livet, menar Renata, gränsen mellan framgång och misslyckande är hårfin. Framgång kräver mycket arbete, målmedvetenhet och engagemang. Föreläsningarna bygger på Renatas egna erfarenheter, som hon frikostigt delar med sig av. Hon berättar hur hon planerar, förbereder sig och motiverar sig själv att lyckas.