Spektiv

Spektiv utvecklar organisationer, ledarskap och medarbetarskap in i framtiden. Det enkla är det kraftfulla! Vad behöver vi agera på redan idag för att vara konkurrenskraftiga i morgon? Möt Maria i en aktiv och lärande workshop som designas utifrån era önskemål och behov.

Innehåll kan vara:

 • Medarbetarskapet – det nya ledarskapet!
 • Värderingsstyrt ledarskap.
 • Effektiva och smarta möten!
 • Teamcoaching – ta vara på kraften och dynamiken i teamet.
 • Samverkande team – samverkande organisationer.
 • Effektiva och smarta ledningsgrupper.

Maria skapar med lust, humor och inspiration en professionell och utvecklande atmosfär. Som coach har hon styrkan att skapa energi och mod för att föra utveckling framåt och att få bidra till utveckling och förändring är en stor drivkraft. Maria brinner för alla former av möten med människor och det kraftfulla, inspirerande och trygga ledarskapet som ett coachande förhållningssätt innebär.

Maria arbetar sedan många år tillbaka som coach med att stötta människor i utveckling. Du träffar vanligtvis henne i aktiviteter som handlar om organisations-, team- och ledarutveckling inom olika branscher och på alla delar av en organisation som står inför olika möjligheter och utmaningar. I dag driver hon passionerat egen verksamhet inom dessa områden tillsammans med Anna Wallin. Under namnet Spektiv AB arbetar de under devisen: Attraktivt medarbetarskap för attraktiva organisationer.

Spektiv har erfarenhet av:

 • Ledningsgruppsutveckling
 • Teamutveckling
 • Ledarskapsutbildning
 • Individ- och teamcoaching
 • Workshops
 • Nätverk
 • Coach Supervision/Handledning av ledare.
 • Kompetensförsörjning
 • Rekrytering
 • Employer Branding
 • Facilitering

Delaktighet, öppenhet och glädje skapar motivation, engagemang och resultat!

Läs mer om spektiv