Stefan Sebö

banner_sebo

Stefan Sebö har arbetat med förändrings och utvecklingsarbete för företag och organisationer i mer än 30 år. Genom sitt arbete och sina seminarier och utbildningar har han hjälpt hundratals företag och tusentals människor att växa till nya höjder. Med inspirerande, engagerande, intressanta, kul och framförallt lärorika föreläsningar eller seminarier, talar Stefan om metoder och teknik som omgående ger RESULTAT.

Att utveckla medarbetaren och individen är den bästa insatsen ett företag eller organisation kan göra. Det är nämligen ingen kostnad, det är en investering som direkt kommer att ge utdelning. All framgång bygger i grund och botten på den relation och kommunikation man lyckas skapa med sig själv och sin omgivning. Att må bra med sig själv och i alla lägen träna sig på att skapa glädje såväl hemma som på arbetet och att se möjligheter där andra ser problem är grunden till all framgång.

”Många är de som hoppas på framgång. Få är de som jobbar för det.”

Insatserna och upplägget skräddarsys efter era förutsättningar. Här nedan är ett exempel på ett av Stefans uppskattade seminarier. Går att genomföra på 1.5 – 2.5 timmar allt efter önskemål.

RESULTAT – Recept på framgång

Under det här seminariet får man bl.a. svaren på:

  • Varför blir vissa företag vinnare och inte andra?
  • Varför det är viktigt att alltid leverera excellent service och 100 % kvalitet
  • Varför rätt attityd är viktigare än kunskap?
  • Hur du kan se till att förändringar leder till förbättringar
  • Hur du bygger upp företagets och ditt personliga varumärke
  • Varför det är viktigare att fokusera på möjligheter istället för svårigheter
  • Hur man gör för att skapa glädje i arbetet såväl som i sitt privatliv
  • Hur du skapar entusiasm & 100 % engagemang, varje dag

”Ett företag blir aldrig bättre än kvalitets och ambitionsnivån på medarbetarna”

Efter det här passet är medarbetarna motiverade att ge 100 % kvalitet i sitt arbete.De förstår att de själva påverkar RESULTATET såväl på jobbet som på hemmaplan. Insatsen är en riktig injektion och skapar en positivitet där deltagarna känner sig stärkta att ta tag i sig själva och sin egen utveckling. Nu förstår de att det handlar om vad de kontinuerligt gör, för att må bra och för att få en bra dag. Nu ser de möjligheter istället för problem.

Läs mer om Stefan Sebö, pressklipp, referenser och kommentarer från seminariedeltagare på: www.sebo.se

”Den som inte jobbar med sin utveckling arbetar med sin avveckling.”/ Stefan Sebö