Företagsledarprogrammet

Omvärlden och konkurrensen förändras hela tiden och vi har under många år pratat om att de flesta branscher kommer stå inför stora förändringar i framtiden.

Vi ser nu tydliga tecken på att så sker. Aktörerna blir färre och värre, det sker bland annat genom sammangående och uppköp, den digitala handeln växer och skapar nya krav och förväntningar på oss från våra kunder. Det är då viktigt att vara proaktiv och vilja utveckla det egna kunderbjudandet även om det medför en viss osäkerhet och många gånger extra arbete.

En viktig och många gånger avgörande del för att kunna lyckas i näringslivet framgent är att inhämta nya kunskaper och utveckla sig själv. Det är och kommer vara en avgörande framgångsfaktor att ha rätt verktyg och kunskap för att kunna behålla och knyta nya affärer.

Den utbildningen du nu ska gå är framtagen av Patrik Ågren och Henrik Jönsson på Proud People i samarbete med Hooks Herrgård.

Vem riktar sig utbildningen till?

Programmet riktar sig till alla i företagsledande ställning i näringslivet men kan också vara aktuellt för dig som är på väg att bli företagsledare eller är på väg att ta nästa steg inom ditt företag.

Hur omfattande är utbildningen?

Innehållet är skräddarsytt och helt anpassat för att passa målgruppen och utbildningen är framtagen i samarbete med Patrik Ågren och Henrik Jönsson, senior konsulter på Proud People som har en lång och bred erfarenhet av ledarskaps, management, affärsmannaskap samt försäljningsutbildningar. Under ledning av Proud Peoples handledare kommer vi arbeta tillsammans under ett halvårstid och programmet består av totalt 12 utbildningsdagar förlagda på 6 moduler a´2 dagar per modul, för att lättare kunna kombineras med ordinarie arbete.

Varje utbildningsmodul är ett internat där alla bor på Hooks Herrgård och innehåller allt från teori och föreläsning till egen träning, grupparbete samt nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra kollegor från näringslivet.

Fokus är på att var och en skall utveckla sitt personliga ledar- och chefskap. Härigenom kan du skapa resultat genom att ta tillvara på din egen och dina medarbetares kompetens samt bidra till både deras och företagets utveckling. Med hjälp av konkreta verktyg kommer du att tillskansa dig kunskap för att effektivt kunna prioritera, styra och delegera. Utveckling kräver självinsikt, arbete, tid och engagemang. Det är mellan utbildningsdagarna som det verkliga arbetet sker. Du kommer att arbeta med mellanliggande uppgifter, genomföra individuell coaching samt ha en parhäst som du aktivt jobbar med mellan utbildningsdagarna.

Innehåll & tidsplan

Första dagen startar 9.00 och avslutas 17.00. Dag två är 08.30-16.00. Du kommer att serveras frukost, fika, lunch och middag under dagarna.

  • Mitt Ledarskap (20-21 januari)
  • Leda Affären (3-4 februari)
  • Försäljning & Sälj (9-10 mars)
  • Marknadsföring (20-21 april)
  • Ekonomi (4-6 maj)
  • Business Runner/Affärsprojekt (8-19 juni)

Investering, registrering & plats

Investering 59 000:- kr

Innehåll Kurs, tester, boende, helpension samt 1 000:- SEK går till Tappra Barn

Plats Hooks Herrgård, 560 13 Hok

Registering https://www.eventbrite.co.uk/e/foretagsledarprogrammet-registrering-74422538817?aff=hooksherrgard

Frågor Kontakta Patrik Ågren eller Henrik Jönsson.

Mer information (pdf)
Företagsledarprogrammet_detailed_HH