Antal personer per sittning

rannet

LOKAL

STYRELSE

SKOLSAL

U-BORD

PARKETT

YTA KVM

Rännet

170

70

300

300

Logen

75

30

120

120

Loftet

50

29

70

95

Spiltan

30

23

50

65

Expo

25

23

40

50

Stallet

17

20

17

30

45

Ryttaren

11

17

13

16

24

Box I

8

24

Box II

6

12

Box III

6

12

Box IV

6

12

Box V

4

12

Box VI

8

16

Box VII

8

16

Box VIII

6

12

Box X

12

20

24

Grupprum III

6

12

Grupprum IV

8

13

Grupprum V

8

 13