Antal personer per sittning

rannet

LOKAL

STYRELSE

SKOLSAL

U-BORD

PARKETTT

YTA KVM

Rännet

170

70

300

300

Logen

75

30

120

120

Loftet

60

24

90

95

Spiltan

31

21

50

65

Expo

25

17

40

50

Stallet

16

20

17

30

45

Ryttaren

12

14

13

19

24

Box I

8

24

Box II

6

12

Box III

6

12

Box IV

6

12

Box V

8

12

Box VI

8

16

Box VII

8

16

Box VIII

6

12

Box X

16

13

13

17

24

Grupprum III

8

12

Grupprum IV

8

12

Grupprum V

8

 12