Konferenslokal Box I

”Styrelserummet” är möblerat med svängbara kontorsstolar och styrelsebord.

Utrustning

  • Dataprojektor
  • Dator
  • Filmduk
  • DVD
  • Högtalare
  • Blädderblock
  • Whiteboard
  • Styrsystem för belysningen
  • Internetuppkoppling, en fast lina samt trådlös

Storlek

Konfererenslokal Box I har en yta på 24 kvm.

Styrelsebord 8-10 pers