Renovering av Skogsbanan

Skogsbanan byggdes till stora delar på mossmark och har därför brister vad gäller dränering på många ställen. Vid öppningen 1992 var det mestadels ungskog på områden som nu vuxit till sig och behöver därför gallras hårt. Detta har vi gjort löpande i ca 10 år.

Med start 2016 renoverar vi vår Skogsbana i etapper. Vi bygger om bunkrar, teeytor och dränerar där behovet finns. Visionen är att skapa en golfbana i Harry Colt stil med vilda bunkrar och vajande gräs som är vackert för ögat och ger en intressant och utmanande spelupplevelse för medlemmar och gäster.

Vi är helt klara med hål 1-5 samt 13 och 16. Påbörjade hål är 8,9,11,17 och 18. På dessa hål finns torvade ytor och även vissa ytor som är otorvade och står öppna. Vi ber om ert överseende med detta och därför gäller lägesförbättring på hela spelfältet enligt lokala regler.

Vår plan framåt är att färdigställa vår masterplan inom 2-3 år vilket är en utmaning för oss och väldigt inspirerande eftersom vi gör samtliga arbeten med egen personal.

Hoppas ni får en trevlig upplevelse på vår Skogsbana i Harry Colt stil.

/Hälsningar från Greenteam Hook, Hooks Herrgård