Frökenflygeln

Frökenflygeln ligger endast 30 meter från huvudbyggnaden och är huset närmast konferenshuset.
Flygeln rymmer totalt 12 rum; sex stora dubbelrum, fyra dubbelrum och två enkelrum.