IMG 8063

Vi laddar för framtiden

För att Sverige skall kunna ställa om till fossilfria fordon, så krävs investeringar i laddinfrastruktur. Vi gör vårt genom att storsatsa på ett laddsystem från ChargeNode.

ChargeNode från Göteborg har utvecklat ett världsunikt sätt att etablera elbilsladdning på. Genom att centralisera all hårdvara kan flera bilar dela på laddinfrastrukturen. En laddare kan över tid ladda många bilar, vilket sänker kostnaderna per uttag och minskar behovet av effekt.

”Vi har installerat 25 uttag för att möta dagens och morgondagens behov. Hooks Herrgård med anor från 1300-talet, har en begränsning i hur mycket effekt som finns tillgängligt för elbilsladdning. ChargeNode var det självklara valet. Förutom att det är mer effektivt, så smälter det in betydligt bättre i vår vackra utemiljö. Vi valde att montera uttagen i en granitbalk” kommenterar Hans Edberg, VD på Hooks Herrgård.

”Att bygga stora system av traditionella laddstolpar eller laddboxar är ingen optimal lösning med avseende på nyttjandegrad och effektbehov. Bilar behöver sällan laddas mer än 2-3h, men står parkerade mycket längre. Du berättar för systemet när du ska åka och vi ser till att din bil då har fått begärd mängd laddning. ChargeNode skapar helt nya möjligheter för företag med många p-platser som t ex golfklubbar, fastighetsägare, hotell och konferensanläggningar att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda elbilsladdning. Vår lösning är även mycket fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv”, förklarar Kristian Sandahl, grundare och CEO på ChargeNode.