Hooksherrgård Konferens 48

Detaljplanering för din konferens

Här laddar du ner ett dokument som du använder för att dela information inför er konferens:

  • Flik 1: Fyller i önskemål om tider, möblering och övriga detaljer för konferensen
  • Flik 2: Fyller i namnlistan
  • Flik 3: Fyller i listan för specialkost
  • Flik 4: Läser vår kostpolicy

    Spara filen med företagsnamn_bokningsnummer och skicka till konferensbokning@hooksherrgard.se

    Tänk på att komplicerade allergier, som tex lök & multiallergier ska vara oss tillhanda 14 dagar innan ankomst.

LADDA HEM DOKUMENT FÖR DETALJPLANERING