Hooks Herrga¦Èrd3250

Vi satsar på framtiden

Herrgårdens nya kök och restaurangen stod klart våren 2019 och nu ser vi fram emot nästa del i utveckling av anläggningen. De större framtida investeringarna kommer att ske i flera etapper under de kommande åren.

Herrgården

Första steget är en ombyggnad av herrgårdens entréplan som omfattar reception, bar och salonger. Förberedelserna är i full gång, där Per Öberg Arkitekt AB har fått förtroendet att fortsätta utveckla Hooks Herrgård efter lyckade insatser i såväl spa, som restaurang, kök och Herrgårdens hotellrum.

Ombyggnaden kommer starta den 3 januari och beräknas vara klar efter påsk. Eftersom herrgården går under kulturhistoriskt skydd kommer förändringar göras varsamt och herrgårdskänslan både bevaras och förstärkas.

Under renoveringsperioden kommer gästerna kunna checka in i spareceptionen samt i konferenshuset. Den nybyggda baren i restaurangen kommer vara öppen under kvällstid, så att man kan hänga kvar i restaurangen efter middagstid och fortsätta kvällen där.

Spa och hotellrum

Den andra etappen är en utbyggnad av Hooks Herrgård Spa & Fitness med fler ytor för vila och relax, varma källor och ännu bättre utrymme för mat och servering och kontorsutrymmen. Större yta kommer att betyda större möjligheter för grupper att ha en separat del av spat för sig själva, vilket blir en bättre upplevelse för både konferenser och privatgäster. Dessutom planeras en utbyggnad av omklädningsrum och en större träningslokal med vy över sjön.

I samband med utbyggnaden avvecklas samtliga hotellrum i Strandstugan och Sjövillan för att ge plats åt nybyggda spasviter i anslutning till utbyggnaden. Planen är att steg två ska stå klart 2025 och förväntas inte påverka verksamheten i större mån under byggtiden.